Podmienky používania

Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webovej stránky https://plnavybava.sk (ďalej len „webovej stránky“). Používateľ svojou návštevou a používaním webovej stránky potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania a to aj bez upozornenia. Aktuálne podmienky používania nájdete na webovej stránke https://plnavybava.sk/podmienky-pouzivania. Ste zodpovední za preštudovanie si všetkých podmienok používania webovej stránky.

Ak nesúhlasíte s podmienkami, nepoužívajte túto webovú stránku.

Každý používateľ webovej stránky je povinný používať webovú stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v podmienkach.

Právna zodpovednosť

Zverejnené informácie poskytuje prevádzkovateľ bez záruky správnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím, kopírovaním, sťahovaním, kopírovaním alebo zneužitím informácií a materiálov uverejnených na tejto webovej stránky. Všetky informácie na webovej stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

 

Odkazy na webové stránky tretích osôb

Na webových stránkach môžete nájsť odkazy na webové stránky tretích osôb, ktoré nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť a neručí za informácie alebo materiály sprístupnené na takýchto webových stránkach tretích osôb.

Právo zmeny webovej stránky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez oznámenia.

 

Prejsť na začiatok